برای مشاوره_رایگان و کسب اطلاعات سریع اینجا کلیک کنید
ساعات کار:
دوشنبه تا جمعه
9 am to 5 pm
به وقت کانادا
راه های تماس:
آدرس:

6075 Yonge Street, Unit 304
Toronto, Ontario
M2M 3W2, Canada

Nioofar Bagherzadeh, Siamak Zarei

نیلوفر باقر زاده
NILOOFAR BAGHER-ZADEH
مشاور امور مهاجرت
Member of ICCRC

خدمات ویزا و امور مهاجرت

توسط کارشناسان رسمی مهاجرت

با بیست سال تجربه

سیامک زارعی
.SIYAMAK ZAREI, M.SC
مشاور امور مهاجرت
Member of ICCRC

ما به عنوان مشاوران رسمی مهاجرت کانادا، از سال 2000 تاکنون، افتخار ارائه خدمات مشاوره ای را به صدها تن از متقاضیان داشته ایم.
تجربه ارزشمند ما در امور مهاجرت به کانادا، امکان کسب اقامت دائم و آغاز زندگی جدید در این کشور را برای بسیاری از علاقمندان فراهم کرده است.
مدیریت و سایر اعضای تیم ما، بسیار کوشا و پی گیر بوده و تلاش می کنند، روند پرونده مهاجرتی شما، بطور منظم و سریع ادامه یابد.

میزان موفقیت پرونده های ما بسیار قابل توجه بوده و هزینه های دریافتی نیز متناسب با خدمات ارائه شده است.

پس اجازه دهید با هم دری بگشاییم به مسیری که در کنار هم و گام به گام شما را به زندگی جدید خود رهنمون می سازد.

Pars National Iccrc
Pars National
ما به عنوان مشاوران رسمی مهاجرت کانادا، از سال 2000 تاکنون، افتخار ارائه خدمات مشاوره ای را به صدها تن از متقاضیان داشته ایم.
تجربه ارزشمند ما در امور مهاجرت به کانادا، امکان کسب اقامت دائم و آغاز زندگی جدید در این کشور را برای بسیاری از علاقمندان فراهم کرده است.
اطلاعات تماس
6075 Yonge Street Unit 304
Toronto, Ontario
M2M3W2, Canada
تلفن: 1400 757 416
تلفن: 3633 733 416
فکس: 1456 757 416
ثبت نام جهت دریافت خبر نامه

Copyright 2016 Pars National. All Rights Reserved ©

Search